Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen


Voor wie psychotherapie?


U kunt terecht voor tal van psychische klachten en problemen, van eenvoudig tot complex, tijdelijk of langdurig.


De psychische klachten waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn zeer verschillend.

Veel voorkomende psychische klachten in willekeurige volgorde zijn:


Stemmingsproblemen bv depressiviteit, langdurige somberheid

Angstklachten, paniekaanvallen of fobieën

Onverwerkte traumatische / ingrijpende levenservaringen 

Persoonlijkheidsproblemen of persoonlijksstoornissen 

Identiteitsproblematiek bv. laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen

Spanningsklachten

Burn-out

Dwanghandelingen en dwanggedachten

Psychosomatische klachten

Levensfaseproblematiek

Existentiële problemenU komt voor psychotherapeutische behandeling in aanmerking als aannemelijk is dat het therapeutisch proces kan leiden tot het opheffen van, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten.