Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen


Welkom


Een regenboog is de gekleurde boog die je in de lucht ziet staan als de zon tegen een nevel van waterdruppeltjes schijnt.


De regenboog duidt op een verbinding tussen de geestelijke en de aardse wereld.

In de bijbel is de regenboog een teken van belofte van God aan de mensheid.


Zoals de kleuren van de regenboog voortkomen uit één bron, het licht van de zon,

zo komen de ervaringen van de mens ook voort uit één bron, namelijk het leven.


Zoals het licht van de zon zich verspreidt in talloze kleuren, licht en donker,

zo kleurt het leven de ervaringen van de mens, ook licht en donker.