Intake


Bij het eerste gesprek dient u verwijsbrief, identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas en eventuele rapportages van eerdere psychologische behandelingen mee te nemen.


De intakeprocedure bestaat uit één of meerdere diagnostiek-gesprekken van minimaal 45 minuten, waarin onder meer een diagnose gesteld wordt en waaruit een behandeladvies volgt.

Tijdens deze gesprekken worden o.a uw klachten, hulpvragen, levensloop, huidige leefsituatie besproken.

Meestal worden de gesprekken aangevuld met psychodiagnostich onderzoek middels oa vragenlijsten. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling.

In sommige gevallen wordt u voor specialistisch onderzoek naar een andere hulpverlener verwezen, bv een psychiater of neuropsycholoog.


Wanneer de intakeprocedure afgerond is, worden met u in een adviesgesprek de conclusies en het behandelvoorstel besproken.

De hieruit voortvloeiende diagnose en behandelplan worden in samenspraak met u vastgelegd in het intakeverslag.

In het intakeverslag staat wat er met u aan de hand is (uw diagnose en uw zorgvraagtypering), wat uw therapiedoelen zijn, op welke manier er gewerkt gaat worden, frequentie van de gesprekken en verwachte behandelduur.

Indien u met het intakeverslag accoord bent (middels ondertekening daarvan door u en mij), gaat, zonder wachttijd, de behandeling van start.


Het kan voorkomen dat ik u na de intakeprocedure verwijs naar een voor u meer geschikte therapeut of dat u zelf aangeeft een andere therapeut te willen consulteren.ROM (Routine Outcome Monitoring)

Na iedere intake wordt de zogenaamde ROM-meting digitaal afgenomen middels QITonline (Quality Improvement in Therapy). Dit zijn één of meerder vragenlijsten waarmee de behandeling geëvalueerd wordt.

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de informatie voor cliënten over ROM-vragenlijsten (LVVP).
Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen