Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen


Klachten


Als u klachten heeft dan kunt u die het beste eerst met uw therapeut bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Mocht dat niet lukken dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van de mogelijkheden die door de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen) daartoe geboden worden.


Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De huidige klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen.

Als lid van de LVVP ben ik automatisch aangesloten op de nieuwe klachten- en geschillenregeling.

 

Klachtenfunctionarissen

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, heeft de LVVP een pool van vier klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.


Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

De cliënt kan zijn klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar per 01 01 2017 een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). De geschillencommissie is vanaf 1 januari 2017 schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid). 


Meer informatie over de klachten- en geschillenregeling van de LVVP kunt u vinden via de volgende link:

http://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten