Psychotherapiepraktijk AMA van NunenCrisis


Het is mogelijk dat u gedurende uw behandeling gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.


Buiten uw afspraken kunt u in een crisissituatie binnen kantooruren contact opnemen met mij.


Als u buiten kantooruren hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.

Mocht dit niet lukken dan neemt u, ook buiten kantooruren, contact met mij op.


Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.