Behandeling


Het verloop van de behandeling is afhankelijk van veel factoren. Elke psychotherapeutische behandeling is uniek. Veel is afhankelijk van de motivatie voor de behandeling, de ernst en complexiteit van de klacht en de aard van de problematiek waarvoor hulp wordt gezocht.

Er wordt steeds aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van de individuele cliënt of het cliëntsysteem.


De duur van een gesprek:

- individuele psychotherapie         minimaal 60 minuten

- partnerrelatietherapie                 minimaal 60 minuten


De gesprekken zullen zo veel mogelijk in een wekelijkse frequentie plaatsvinden. Tegen het einde van de behandeling wordt de frequentie soms, in overleg, teruggebracht naar een tweewekelijkse of lagere frequentie.


Zie voor mogelijke inhouden van de behandeling onder psychotherapie en persoonsgeriche psychotherapie.ROM (Routine Outcome Monitoring)

Na ieder behandelgesprek wordt de zogenaamde ROM-meting digitaal afgenomen middels QITonline (Quality Improvement in Therapy). Dit zijn één of meerder vragenlijsten waarmee de behandeling geëvalueerd wordt.


Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen