Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen


Wat is persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie?


Persoonsgerichte-experiëntiële (voorheen cliëntgerichte) psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk en zingeving verhoogd. Persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie is niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.

Persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen.

Binnen mijn praktijk werk ik voornamelijk vanuit een persoonsgericht-experiëntieel psychotherapeutisch referentiekader. Meer informatie kunt u vinden op www.vpep.nl. Op deze site staat een folder die speciaal voor cliënten is geschreven. U kunt deze desgewenst downloaden of bij mij of de VPeP opvragen.


Met de volgende specialisaties binnen de persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie heb ik ervaring.


Focussen

Focussen is een elegante en vriendelijke manier van benaderen van het lichamelijk ervaren van mensen waardoor de ervaringen beter doorvoeld worden. De betekenissen van deze ervaringen gaan oplichten zonder dat mensen daardoor overspoeld worden of dat ze te ver van hun beleving af staan. Focussen helpt om

de juiste afstand en/of nabijheid ten aanzien van een probleem te ontwikkelen.

In de persoonsgerichte-experiëntiële praktijk krijgen cliënten zo meer vertrouwen in hun eigen ervaringsstroom. Ook de therapeuten kunnen veel baat hebben van de focusingattitude wanneer ze proberen van binnen uit contact te houden met hun eigen innerlijk ervaren tijdens hun werk. Dit kan een steun zijn om zich enerzijds te kunnen afgrenzen en anderzijds ook open te kunnen staan voor de belevingswereld van de cliënten. Kortom: met Focussen kunnen cliënten en therapeuten zichzelf en anderen beter gaan verstaan.

Voor meer informatie over focussen kunt u kijken op de volgende websites: www.focussen.nl en www.focusing.org


Emotion Focused Therapy – Individual 

Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT-I) is een evidence based emotiegerichte, neo-humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. In de EFT worden persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie en gestalttherapie geïntegreerd en vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën.

Emoties spelen een cruciale rol in het psychisch functioneren, zij vormen het fundament van hoe wij onszelf in de wereld beleven. Emoties worden gezien als de creatieve en organiserende kracht in het leven van een mens.

Persoonlijkheidsverandering betekent in de EFT het (beter) leren benutten en - waar nodig - herstructureren van emoties.

EFT geeft op grond van de theorie duidelijke richtlijnen voor behandeling.

Kenmerkend voor EFT zijn een hoge mate van proces-directiviteit en het werken met processignalen en procestaken bij gestagneerde processen.

Ga voor meer informatie over EFT-i naar www.emotionfocusedclinic.org. Ook schreef Greenberg een overzichtsartikel waarin hij kort de essentie van EFT weergeeft.


Emotionally Focused Therapy – Couples

In Nederland neemt ook de Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT-C) van Sue Johnson een grote vlucht.

EFT is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem. EFT is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het intrapsychische of experientiële perspectief en het interpersoonlijke- of systemische perspectief. EFT is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based.

De overeenkomsten en verschillen tussen de 2 vormen van EFT individuals en couples kunt u hier lezen.


Daarnaast maak ik gebruik van de volgende therapieën


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Voor uitgebreide informatie over EMDR verwijs ik u naar de website van de EMDR vereniging nl. www.emdr.nl of naar het artikel met informatie over EMDR.


Lichttherapie

Licht heeft ontzettend veel invloed op ons lichaam. Zo beinvloedt licht de biologische klok van het lichaam. Deze lichaamsklok, ofwel circadiane klok, stuurt een groot aantal gedragingen en lichaamsfuncties aan waaronder de lichaamstemperatuur, hartslag, het libido, gemoedstoestand en het slaap-waak ritme. De toepassing om deze biologische klok op positieve wijze te beinvloeden noemt men ook wel lichttherapie.

Verdere informatie over lichttherapie vindt u hier.


E-health

E-health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

E-health is een breed begrip. In de loop van de tijd is eHealth opgesplitst in verschillende begrippen. Voorbeelden hiervan zijn M-health, dat zich richt op het gebruik van mobiele technologie en E-zorg dat gebruikt wordt tijdens het primaire zorgproces.

E-health toepassingen helpen clienten en behandelaars om elektronisch met elkaar te communiceren,

E-health draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelf-regie voor patiënten.


Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld e-mailen, bellen en online behandelmodules. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een computer, tablet of smartphone/telefoon.