Website bijgewerkt tot en met 14 januari 2021
Kosten


Omdat u met uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten verzoek ik u voor specifieke informatie met betrekking tot de kosten uw zorgverzekeraar te raadplegen.


Miv 1 januari 2012 heeft de overheid een aantal maatregelen genomen die betrekking hebben op de basisverzekering en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.


1.   Eigen risico basisverzekering

Het eigen risico voor de verplichte standaard verzekering is voor iedereen in 2021, net zoals in 2020, € 385 per jaar.

Mogelijk heeft u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar afgesproken.


Het eigen risico is van toepassing op de zorg die u krijgt in mijn praktijk.


Als u zich aanmeldt vindt er een eerste intakegesprek plaats.

Mocht u na het eerste intakegesprek besluiten om niet verder te gaan met de intakegesprekken/behandeling dan zullen de kosten ivm het eerste gesprek evenals de kosten mbt verslaglegging, correspondentie, overige administratie handelingen en contacten rondom het eerste intakegesprek in rekening worden gebracht en rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar worden verzonden. Dit bedrag zal afhankelijk zijn van de directe tijd (de tijd die samen met u is besteed) en de indirecte tijd (die tijd die rondom u is besteed) die gebruikt is. Dit bedrag zal door de zorgverzekeraar met u verrekend worden met eventueel nog openstaand eigen risico van het jaar waarin de intake/behandeling is gestart.


2.   No show (afspraak niet nakomen)

Wanneer u een afspraak niet nakomt en u zegt niet op tijd af, dan kan de afspraak bij u in rekening worden gebracht (100 euro per no show). Deze rekening komt niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking. Een afspraak op tijd afzeggen betekent dat u minimaal 24 uur voor de geplande afspraak doorgeeft dat u niet kunt komen. Dit kan u doen via telefonisch contact, inspreken van voicemail en email..


Zorg vergoed door zorgverzekeraar

Vanaf 1 januari 2008 wordt psychotherapie grotendeels vergoed door het basispakket van uw

zorgverzekering en wordt er per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gefactureerd.

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars heb ik contracten voor zowel de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ (klik hier voor een overzicht; aan dit overzicht kunnen overigens geen rechten worden ontleend; doe hierover navraag bij uw zorgverzekeraar). Of ik u in behandeling kan nemen is afhankelijk van de wachtlijst en het omzetplafond (het budget) dat mij door de desbetreffende zorgverzekeraar is toegekend. Hierover zal ik u bij het eerste, meestal telefonische, contact informeren.


Aan het begin van de behandeling wordt een DBC geopend. Als zorgaanbieder ben ik verplicht uw diagnose

en alle activiteiten die er in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden vast te leggen in deze DBC.

 

Als de behandeling afgerond wordt of de DBC één jaar oud is, sluit ik de DBC en dan wordt duidelijk, op basis van de ingevoerde directe en indirecte tijd, hoeveel de behandeling (tot dan toe) gekost heeft. U kunt hier de tarieflijst 2019 (Basis GGZ 2019 en Specialistische GGZ 2019) en de tarieflijst 2020 (NZA tarieven) inzien die door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn vastgesteld. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.


Daarnaast wordt door mijn administratiekantoor (Axians - DBC online) een rekening gestuurd naar uw zorgverzekeraar, indien ik daar een contract mee heb. Uw maximale kosten bedragen uw eigen risico.

Indien ik géén contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de nota naar u gestuurd. Deze nota kunt u dan

zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Voor nadere informatie over de vergoeding indien ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb dient u

contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.


De rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis e.d. Desgewenst kunnen er volledig geanonimiseerde gegevens worden aangeleverd. Hier is een aparte procedure voor nodig, waar u om kunt verzoeken bij mij.


Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar

Door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en door de zorgverzekeraars zijn verschillende diagnosen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit wordt het OnVerzekerd Product (OVP) genoemd.

Het betreft onder andere de volgende primaire diagnoses:

- Aanpassingsstoornissen

- Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn, zoals oa

  relatieproblemen, rouwreactie, studieprobleem, beroepsprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem.

Mocht een dergelijke diagnose bestaan naast een wel verzekerde diagnose dan valt de zorg wel onder

de verzekerde zorg.


Indien na intakegesprekken en diagnostisch onderzoek blijkt dat uw klachten een diagnose betreft die niet

door uw zorgverzekeraar vergoed wordt dan zal de DBC na de intakefase gesloten worden. De intakegesprekken en het diagnostisch onderzoek van de intakefase kunnen meestal vergoed worden door de zorgverzekeraar.


De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht middels een maandelijkse digitale factuur. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.


De tarieven hiervoor zijn:

- individuele therapie        100 euro per sessie (45 minuten direkte tijd en 15 minuten indirekte tijd)

- partnerrelatietherapie     125 euro per sessie (60 minuten direkte tijd en 15 minuten indirekte tijd)

Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirekte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.). Het tarief hiervoor is 100 euro per 60 minuten.


Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden zie hier