clientgerichte psychotherapie

Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen

Wat is cliëntgerichte psychotherapie?

 

Cliëntgerichte psychotherapie is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk en zingeving verhoogd. Cliëntgerichte psychotherapie is persoonsgericht en niet uitsluitend klacht- of symptoomgericht. Klachten worden gezien in samenhang met de gehele persoon, zijn situatie en achtergrond.

Cliëntgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor symptomen verdwijnen.

Binnen mijn praktijk werk ik voornamelijk vanuit een cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeutisch referentiekader. Meer informatie kunt u vinden op www.vcgp.nl. Op deze site staat een folder die speciaal voor cliënten is geschreven. U kunt deze desgewenst downloaden of bij mij of de VCgP opvragen.

 

Met de volgende specialisaties binnen de cliëntgerichte psychotherapie heb ik ervaring.

 

Focussen

Focussen is een elegante en vriendelijke manier van benaderen van het lichamelijk ervaren van mensen waardoor de ervaringen beter doorvoeld worden. De betekenissen van deze ervaringen gaan oplichten zonder dat mensen daardoor overspoeld worden of dat ze te ver van hun beleving af staan. Focussen helpt om

de juiste afstand en/of nabijheid ten aanzien van een probleem te ontwikkelen.

In de cliëntgerichte praktijk krijgen cliënten zo meer vertrouwen in hun eigen ervaringsstroom. Ook de therapeuten kunnen veel baat hebben van de focusingattitude wanneer ze proberen van binnen uit contact te houden met hun eigen innerlijk ervaren tijdens hun werk. Dit kan een steun zijn om zich enerzijds te kunnen afgrenzen en anderzijds ook open te kunnen staan voor de belevingswereld van de cliënten. Kortom: met Focussen kunnen cliënten en therapeuten zichzelf en anderen beter gaan verstaan.

Voor meer informatie over focussen kunt u kijken op de volgende websites: www.focussen.nl en www.focusing.org

 

Emotion Focused Therapy – Individual

Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT-I) is een nieuwe evidence based emotiegerichte, neo-humanistische behandeling ontwikkeld door Greenberg, Elliott, Watson, Goldman en Rice. In de EFT worden cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie en gestalttherapie geïntegreerd en vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name de emotietheorieën.

Emoties spelen een cruciale rol in het psychisch functioneren, zij vormen het fundament van hoe wij onszelf in de wereld beleven. Emoties worden gezien als de creatieve en organiserende kracht in het leven van een mens.

Persoonlijkheidsverandering betekent in de EFT het (beter) leren benutten en - waar nodig - herstructureren van emoties.

EFT geeft op grond van de theorie duidelijke richtlijnen voor behandeling.

Kenmerkend voor EFT zijn een hoge mate van proces-directiviteit en het werken met processignalen en procestaken bij gestagneerde processen.

Ga voor meer informatie over EFT-i naar www.emotionfocusedclinic.org. Ook schreef Greenberg een overzichtsartikel waarin hij kort de essentie van EFT weergeeft.

 

Emotionally Focused Therapy – Couples

In Nederland neemt ook de Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT-C) van Sue Johnson een grote vlucht.

EFT is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem. EFT is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het intrapsychische of experientiële perspectief en het interpersoonlijke- of systemische perspectief. EFT is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based.

De overeenkomsten en verschillen tussen de 2 vormen van EFT individuals en couples kunt u hier lezen. Voor meer informatie over EFT for couples kunt u gaan naar www.psyraad.nl

 

Daarnaast maak ik gebruik van de volgende therapieën

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Voor uitgebreide informatie over EMDR verwijs ik u naar de website van de EMDR vereniging nl. www.emdr.nl of naar het artikel met informatie over EMDR.

 

Lichttherapie

Licht heeft ontzettend veel invloed op ons lichaam. Zo beinvloedt licht de biologische klok van het lichaam. Deze lichaamsklok, ofwel circadiane klok, stuurt een groot aantal gedragingen en lichaamsfuncties aan waaronder de lichaamstemperatuur, hartslag, het libido, gemoedstoestand en het slaap-waak ritme. De toepassing om deze biologische klok op positieve wijze te beinvloeden noemt men ook wel lichttherapie.

Voor informatie over lichttherapie verwijs ik u naar de volgende website www.lichttherapie.nu en naar de folder lichttherapie.