behandeling

 

Behandeling

 

Het verloop van de behandeling is afhankelijk van veel factoren. Elke psychotherapeutische behandeling is uniek. Veel is afhankelijk van de motivatie voor de behandeling, de ernst en complexiteit van de klacht en de aard van de problematiek waarvoor hulp wordt gezocht.

Er wordt steeds aansluiting gezocht bij de mogelijkheden van de individuele cliënt of het cliëntsysteem.

 

De duur van een gesprek:

- individuele psychotherapie 45 minuten

- partnerrelatietherapie 60 minuten

 

De gesprekken zullen zo veel mogelijk in een wekelijkse frequentie plaatsvinden. Tegen het einde van de behandeling wordt de frequentie soms, in overleg, teruggebracht naar een tweewekelijkse of lagere frequentie.

 

Zie voor mogelijke inhouden van de behandeling onder psychotherapie en cliëntgeriche psychotherapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen